Ing. Miloslav Beránek

Jsem absolventem VUT v Brně obor Tepelné a Jaderné stroje a zařízení. V oboru průmyslových kotlů a parních turbin jsem pracoval více jak 15 let, solárními systémy a vytápěním rodinných domů se zabývám více jak 5 let.